მრწამს ღმერთი, მამა ყოვლისამპყრობელი, შემოქმედი ცისა და ქვეყანისა.

და იესო ქრისტე, ძე ღვთისა მხოლოდშობილი, უფალი ჩვენი.

რომელი ჩასახულია სულისაგან წმიდისა და იშვა მარიამ ქალწულისაგან,

ივნო პონტოელი პილატეს ბრძანებით, ჯვარს ეცვა, მოკვდა და დაეფლა,

ჯოჯოხეთს შთავიდა, მესამესა დღესა აღსდგა მკვდრეთით,

ზეცად ამაღლდა, და ზის მარჯვენით ღვთისა მამისა ყოვლისმპყრობელისა:

იქიდან მომავალ არს განსჯად ცოცხალთა და მკვდართა.

მრწამს სული წმიდა,

წმიდა კათოლიკე ეკლესია, წმიდათა წილდებულობა.

ცოდვათა შენდობა,

ხორცით აღდგომა,

საუკუნო ცხოვრება.

ამინ.


mersin escort